Home

Hitachi Digital Media Group

Hitachi

O Hitachi

Podmínky používání

Právní podmínky
Hitachi Europe Ltd (dále jen "Hitachi")

Před připojením se k webovým stránkám společnosti Hitachi (dále jen "stránky") nebo jejich používáním si prosím pečlivě přečtěte následující informace. Prohlížením nebo použitím stránek udělujete souhlas s tím, že jste vázán podmínkami uvedenými níže. Pokud nechcete být vázán těmito podmínkami, nesmíte na stránky vstupovat. Hitachi může tento souhlas kdykoli změnit, přičemž změny vstupují v platnost okamžikem zveřejnění. Zavazujete se k tomu, že budete tento souhlas s právními podmínkami pravidelně kontrolovat a seznamovat se s novými verzemi a pokračování v používání stránek je považováno za souhlas s upravenými podmínkami.

Tyto stránky byly vyvinuty v souladu se zákony Anglie a Walesu a jejich prohlížení nebo používání vámi je vyjádřením souhlasu s těmito zákony. Případné konflikty mezi právními normami nebo jakékoli právní kroky či řízení mezi společností Hitachi a vámi, které souvisí s přístupem ke stránkám nebo jejich používáním, budou vedeny výhradně před místně příslušným soudem v Anglii nebo Walesu.

Autorská práva. Copyright © 1996 - 2007, Hitachi Europe Ltd, všechna práva vyhrazena. Držitelem autorských práv k dokumentům zveřejněným na webovém serveru Hitachi Worldwide je společnost Hitachi. Společnost Hitachi vás oprávňuje reprodukovat tyto dokumenty pro nekomerční účely výhradně pro vaši vlastní potřebu nebo v rámci vaší organizace, a to za podmínky, že každá kopie dokumentů včetně odvozených děl, dokumentace a dalších materiálů souvisejících s použitím dokumentů ponese výše zmíněné upozornění týkající se autorských práv.

O veškerých změnách, které jste v těchto dokumentech provedli, jste povinni jasně informovat jejich uživatele, aby upravená verze nemohla být nesprávně považována za originál. Společnost Hitachi si výslovně vyhrazuje veškerá práva, včetně autorských, k informacím, souborům a/nebo obrázkům, textům a prostředkům, které stránky obsahují. Komerční zveřejnění dokumentů společnosti Hitachi, jejich kopírování či redistribuce za účelem dosažení osobního nebo firemního zisku, jsou bez předchozího písemného povolení zakázány. Některé materiály, včetně materiálů třetích stran, mohou podléhat dalším specifickým podmínkám.

Omezení. Tento web může obsahovat nepřesnosti nebo chyby. TYTO DOKUMENTY JSOU PŘIPRAVOVÁNY A POSKYTOVÁNY "JAK JSOU“, BEZ JAKÉKOLI ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ ČI PŘEDPOKLÁDANÉ, MEZI NĚŽ MIMO JINÉ PATŘÍ PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY DOSTATEČNÉ JAKOSTI, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL NEBO NEPŘESTOUPENÍ JAKÝCHKOLI PRÁV TŘETÍ STRANY. SPOLEČNOST HITACHI V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NERUČÍ ZA JAKÉKOLI ZVLÁŠTNÍ, NEPŘÍMÉ ČI NÁSLEDNÉ ŠKODY ANI ZA ŠKODY UPLATŇOVANÉ NA ZÁKLADĚ OBCHODNÍHO, OBČANSKÉHO NEBO JINÉHO PRÁVA, KTERÉ VZNIKLY PŘI POUŽÍVÁNÍ DOKUMENTŮ NA TĚCHTO STRÁNKÁCH, PŘI PROHLÍŽENÍ, PROCHÁZENÍ NEBO POUŽITÍ TĚCHTO STRÁNEK NEBO V SOUVISLOSTI S NIMI.

Společnost Hitachi se v rozumné míře vynasnaží zveřejňovat přesné a aktuální informace, neposkytuje však žádnou záruku přesnosti ani úplnosti, ani prohlášení v tomto smyslu. Společnost Hitachi nenese odpovědnost za jakékoli škody vzniklé na základě přístupu nebo nemožnosti přístupu k těmto stránkám nebo spoléhání se na informace na nich. Popis produktů a služeb na webu je jen informativní, jde o obecnou referenci ohledně podstaty a typu produktů a služeb, které společnosti skupiny Hitachi nabízejí. Potenciální zákazníci by na tyto popisy neměli spoléhat. Pokud se zajímáte o konkrétní produkt nebo službu, kontaktujte nás.

Kliknutím na některé odkazy na těchto stránkách můžete být přesměrováni na jiné stránky a stránky,  ke kterým společnost Hitachi nemá žádný vztah a za které nenese žádnou odpovědnost. Uživatelé, kteří se připojují ke stránkám třetích stran, je využívají v souladu s podmínkami použití příslušných stránek.

Komunikace a materiály zaslané společnosti Hitachi prostřednictvím elektronické pošty na Internetu nejsou důvěrné. Společnosti Hitachi zasílejte jen věrné informace, které neporušují práva ostatních a nejsou v rozporu se zákony.

Hitachi si vyhrazuje právo kdykoli změnit tento web a popisované produkty a služby i toto právní prohlášení.

Obchodní známky a loga na těchto stránkách jsou registrované nebo neregistrované obchodní známky společnosti Hitachi, společností skupiny Hitachi nebo třetích stran a nesmí být používány jinak, než jak je povoleno příslušnými vlastníky.

Hitachi respektuje důležitost vašich osobních údajů, podle nichž můžete být identifikováni, jako je jméno, adresa nebo e-mailová adresa. Webové stránky www.hitachidigitalmedia.com můžete navštívit, aniž byste o sobě poskytli jakékoli osobní údaje. Pokud nám je poskytnete, využijeme je jen za účelem reakce na vaše dotazy/poptávky a také za účelem poskytnutí informací o zboží a službách, které by vás podle našeho názoru mohly zajímat. Jiné webové stránky společností skupiny Hitachi mohou shromažďovat osobní údaje. Podrobnosti o zpracování osobních údajů vždy najdete na příslušném webu společnosti skupiny Hitachi. I v případě, že požadované informace neposkytnete, můžete zobrazit většinu stránek společností skupiny Hitachi, avšak nemusíte mít přístup k některým volitelným možnostem, nabídkám a službám.

Vlastníkem a správcem tohoto webu je:

Hitachi Europe Ltd.
Whitebrook Park
Lower Cookham Road
Maidenhead
Berkshire
SL6 8YA
United Kingdom

Společnost je registrována v Anglii pod číslem 2210686.