Home

Hitachi Digital Media Group

Hitachi

<strong>Hitachi - ekologická vize 2025</strong><br />Hitachi Group sníží do roku 2025 emise CO2 ze svých produktů o 100 milionů tun.

Ekologické Hitachi

Společnost Hitachi formulovala svou ekologickou vizi, jíž chce přispět k vybudování udržitelné společnosti. Svými obchodními praktikami a produkty s omezeným dopadem na životní prostředí chceme přispět ke snížení emisí oxidu uhličitého o 100 miliónů tun ročně do roku 2025.

Naším cílem je vyvinou technologii, která bude usnadňovat život a současně přispěje k budování skutečně udržitelné společnosti pro současnou generaci i ty, které teprve přijdou.

Produkty příští generace

Projektory Hitachi používají součásti, které pomáhají snížit jejich spotřebu energie a podíl na emisích oxidu uhličitého.

Snižování podílu na emisích oxidu uhličitého
Usilujeme o omezení emisí skleníkových plynů v každé fázi výrobního procesu. Za tímto účelem jsme zavedli následující postupy::

  • Skříně bez laků
    Laky mohou uvolňovat do ovzduší a životního prostředí škodlivé emise, proto u svých projektorů volíme alternativní řešení.

  • Zmenšení kartónového obalu
    Naše nejnovější projektory jsou nyní dodávány v menších kartónových obalech. Díky tomu jich můžeme při jediné cestě přepravit téměř dvojnásobek a tím dále snížit náš podíl na emisích oxidu uhličitého.

  • Recyklovatelné kartónové obaly
    Naše kartónové obaly jsou nyní vyráběny ze 100% recyklovatelného materiálu, díky čemuž už nemusí končit na skládkách odpadu.

Zavedení pohotovostního režimu se spotřebou 1 W

1 Watt with projector image

Projektory Hitachi jsou stylové, praktické a moderní – ale snažíme se také zajistit, aby byly v maximální možné míře ekologické ve všech fázích svého životního cyklu. Proto je důležitou novou funkcí všech projektorů Hitachi pohotovostní režim se spotřebou 1 W.

Nová evropská směrnice může již brzy omezit spotřebu energie projektorů v pohotovostním režimu na 1 W. Hitachi je však o krok napřed. V rámci naší ekologické vize jsme již teď zajistili, aby všechny projektory uvedené na druhé straně tohoto materiálu byly vybaveny touto funkcí úspory energie. Od roku 2010 tak budete šetřit energii, i když budete muset nechat svůj projektor v pohotovostním režimu.

Toto je jen jedno z řady opatření, které společnost Hitachi přijala k minimalizaci dopadu svých produktů na životní prostředí.

Super Hybrid Filter image

Superhybridní filtr
Nový superhybridní filtr Hitachi je nejlepší na trhu. Jeho výdrž je vynikajících 6 000 hodin – díky tomu není třeba provádět údržbu tak často a sníží se náklady na výměnu.


Long Lamp Life image

Lampy s dlouhou životností
Nyní můžete využít výhod lamp s delší životností než kdykoli dříve. Díky novému režimu Eco se životnost lamp prodloužila na více než 6 000 hodin, což odpovídá využívání projektoru tři hodiny denně po dobu desíti let.


Long Filter Life image

Delší životnost filtrů
Hitachi vydrží tak dlouho jako lampa projektoru. Náhradní lampy jsou dodávány s novým filtrem, takže můžete snadno vyměnit obě součásti současně a odpadá potřeba čištění filtru.*

*Platí pro nejnovější modely.